Dzień targów:
trzeci (czwartek)

Stoisko:
K3 i K4

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
CV, list motywacyjny

Wymagane języki obce:
język angielski, język hiszpański

OPIS FIRMY:

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji został utworzony 1 kwietnia 2001r. poprzez połączenie zakładowych ośrodków informatyki poszczególnych Oddziałów Spółki.
Utworzenie Oddziału skupiającego obszar informatyki wynikało z potrzeby dokonania standaryzacji i unifikacji rozwiązań informatycznych, centralnego wdrażania i planowania rozwoju poszczególnych systemów, centralizacji zakupów sprzętu informatycznego oraz utworzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego. W kolejnych latach model ten był rozszerzany o Spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Dzisiaj COPI Jest głównym dostawcą i koordynatorem usług teleinformatycznych a także wiodącym partnerem menedżerów Spółki wspierającym realizację potrzeb biznesowych narzędziami teleinformatycznymi. Dla wielu podmiotów Oddział świadczy pełną obsługę IT.
COPI pełni funkcję centrum kompetencyjnego z zakresu teleinformatyki dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział świadczy swoje usługi w oparciu o zawierane z podmiotami Grupy Kapitałowej umowy, zawierające katalog usług, który określa ich parametry jakościowe, techniczne oraz ceny.
Oferowane przez COPI usługi stanowią kompletne rozwiązania w danym zakresie. Zawierają wszystkie elementy niezbędne do korzystania z usługi, takie jak sprzęt, oprogramowanie, wdrożenie, obsługę serwisową i utrzymanie a także rozwój zgodnie z ze zgłaszanymi potrzebami.

Świadczymy takie usługi jak:
1. Dostawa i obsługa komputerów osobistych,
2. Zarządzanie korporacyjną pocztą elektroniczną, Portalem, Telewizją Korporacyjną,
3. Wdrożenia oraz wsparcie dla aplikacji SAP i Microsoft Dynamics
4. Udostępnianie systemów branżowych dla górnictwa i hutnictwa
5. Zarządzanie sieciami

Obecnie Oddział świadczy ponad 300 usług informatycznych.

W ciągu 15 lat zespół specjalistów COPI zbudował sieć komputerową, łączącą oddziały i większość spółek Grupy Kapitałowej KGHM. Wśród wielu zrealizowanych projektów są m.in. systemy kontroli dostępu oraz monitoringu bezpieczeństwa obiektów i ciągów produkcyjnych, sieć umożliwiająca między innymi prowadzenie wideokonferencji pracowników z różnych kontynentów, składająca się z 60 punktów telewizja korporacyjna, czy też nowatorski projekt E-Raport realizowany wspólnie z ZG Polkowice-Sieroszowice.

Innowacyjność i najwyższe standardy pracy potwierdzają liczne certyfikaty. COPI jako druga firma w Polsce zdobył certyfikat Ośrodka Specjalizacji Klienta SAP, którego zadaniem jest wspomaganie wdrożeń rozwiązań informatycznych opartych na oprogramowaniu SAP, ich rozwój i serwis. Oddział może się pochwalić także certyfikatem ISO/IEC w zakresie zarządzania usługami IT.

W COPI pracują najwyższej klasy specjaliści. Usługi są świadczone na najnowszych rozwiązaniach technologicznych oraz sprzęcie czołowych światowych producentów.

Celem Oddziału jest zbudowanie technologicznych i organizacyjnych struktur dostarczania usług teleinformatycznych efektywnie wspierających podmioty Grupy Kapitałowej KGHM w osiąganiu ich celów biznesowych przy zachowaniu minimalnego całkowitego kosztu ich utrzymania.
Nasze wartości:
Bezpieczeństwo – wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.
Współdziałanie – współdziałanie jest dla nas podstawą osiągania sukcesów.
Zorientowanie na wyniki – osiągamy wyniki z myślą o długofalowym sukcesie KGHM.
Odpowiedzialność – jesteśmy współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec naszych interesariuszy.
Odwaga – w przemyślany sposób podejmujemy nowe wyzwania.