Zapraszamy na warsztat organizowany przez firmę MUGLER AG:

„Introduction into Wireless Indoor Coverage Systems“

Pracownicy naszej firmy MUGLER AG bardzo serdecznie zapraszają studentów kierunków związanych z telekomunikacją, elektroniką oraz kierunków pokrewnych do uczestnictwa w warsztatach „Introduction into Wireless Indoor Coverage Systems“. Warsztaty odbędą się w języku angielskim i będą dotyczyły wprowadzenia do projektowania, budowy oraz uruchomienia wewnętrznych systemów łączności bezprzewodowej dla publicznych oraz niepublicznych sieci. Podczas warsztatu będziemy dyskutować o potrzebach oraz wyzwaniach dotyczących wewnętrznych systemów łączności oraz pokażemy jak należy je prawidłowo zaprojektować, zbudować oraz zmierzyć.

Warsztaty odbędą się dnia 19.10.2017 (czwartek).

Godz. 09:00 – 15:00.

Budynek SKS (Strefa Kultury Studenckiej), Sala C.

Po ukończeniu warsztatu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat.

Zapisy prowadzi Biuro Karier.

Mugler AG jest firmą, która od czasu powstania w 1990 roku stała się liderem w dostarczaniu usług w branży telekomunikacyjnej.

Posiadając pełny Know-How firma Mugler realizuje ogólnoeuropejskie projekty dla wielu sieci telekomunikacyjnych (zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych). Zakres usług obejmuje cały cykl życia projektu: od planowania, wykonania i odbioru, do eksploatacji oraz serwisu (365/7/24).