www.tk-consulting.net

Opis firmy

Kluczowym obszarem działalności firmy jest wspomaganie naszych Klientów w zarządzaniu roszczeniami
i zmianami w toku realizacji kontraktu oraz w obsłudze formalnej strony kontaktów z Inwestorem
i reprezentującym go Inżynierem. Specjalizujemy się głównie w kontraktach opartych na wzorach FIDIC, lecz
nasze doświadczenie obejmuje również inne formy kontraktów (np. standardowe kontrakty PPP czy umowy
cywilnoprawne). Wspieranie naszych Klientów w zakresie administrowania kontraktami obejmuje szereg
dodatkowych działań i umiejętności, które oferujemy. Działania te to np. oceny ryzyka
i opłacalności, planowanie i tworzenie harmonogramów, monitoring postępu robót na budowie, obliczanie
ilości robót dla pozycji przedmiarowych, sporządzanie analiz opóźnień i opinii eksperckich, wspomaganie
w procesach sądowych, aż po wykorzystywanie najnowszych technik multimedialnych do celów wizualizacji
i prezentacji koncepcji czy procesów.

Rekrutacja

Rodzaj zatrudnieniaObszar zatrudnieniaKierunki i rok studiówWymagane dokumenty Języki obceForma rekrutacjiWynagrodzenieAplikuj na

  • Praca,
  • Praktyka

  • Budownictwo

V rok oraz ukończone studia budownictwo

  • CV

  • język angielski

  • rozmowa kwalifikacyjna

    Tak