www.udt.gov.pl

Opis firmy

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja powołana do prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w Polsce. Głównym zakresem działalności UDT są zadania jednostki dozoru technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. UDT jest również Jednostką Notyfikowaną nr 1433 funkcjonującą w oparciu o ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz notyfikacje w zakresie dyrektyw nowego podejścia. UDT działa jako Jednostka Certyfikująca UDT-CERT także w obszarze certyfikacji: systemów zarządzania, osób i wyrobów. W ramach UDT działa Akademia UDT popularyzująca wiedzę związaną z bezpieczeństwem technicznym, oferująca organizację szkoleń i konferencji skierowanych do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych oraz personelu eksploatującego urządzenia techniczne. UDT posiada również profesjonalne zaplecze badawcze i wzorcujące – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

UDT to dziś:
– ponad 1750 pracowników
– 10 oddziałów terenowych, w skład których wchodzą 22 biura
– Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

Rekrutacja

Rodzaj zatrudnieniaObszar zatrudnieniaKierunki i rok studiówWymagane dokumenty Języki obceForma rekrutacjiWynagrodzenieAplikuj na

 • Praca,
 • Praktyka,
 • Staż

 • Przemysł,
 • Inżynieria,
 • Energetyka,
 • Automatyka,
 • Mechanika

Staże i praktyki skierowane są do studentów i absolwentów do 2 lat po studiach. mechanika i budowa maszyn, energetyka, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, inżynieria materiałowa, administracja, ekonomia, informatyka.

 • Rejestracja na stronie https://praca.udt.gov.pl

 • język angielski

 • Rozmowa rekrutacyjna w lokalizacji do której prowadzony jest nabór.

  Tak