Dzień targów:
pierwszy (wtorek)

Stoisko:
A12

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
CV, list motywacyjny

Wymagane języki obce:
brak

OPIS FIRMY:

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o we Wrocławiu należy do grupy kapitałowej PKP PLK S.A.
• realizuje zadania w ramach grupy kapitałowej PKP PLK S.A.
• jest stabilną spółką, istniejącą na ryku kolejowym od 1954 roku
• posiada wymagane licencje i certyfikaty
• ma bogate doświadczenie w realizacji napraw nawierzchni kolejowej i obiektów inżynieryjnych
• dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz zapleczem maszyn o dużej wydajności
• zatrudnia wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pracowniczą,
• daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

STAŻE PRAKTYKI

Spółka posiada program dedykowany studentom i absolwentom szkół oraz uczelni umożliwiający zdobycie doświadczenia oraz poznanie najlepszych specjalistów w branży.

W zakresie staży oferuje:
• możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności przygotowujących do objęcia różnych stanowisk oraz poznanie najlepszych specjalistów w branży
• wsparcie doświadczonego opiekuna
• okres stażu – 6 do12 miesięcy
• umowa o pracę
• wynagrodzenie
• możliwość stałego zatrudnienia i dalszego rozwoju zawodowego
• miejsce odbycia stażu – jednostki organizacyjne spółki: Wrocław, Wałbrzych, Gliwice, Namysłów, Goczałków
W zakresie praktyk oferuje:
• możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego
• wsparcie doświadczonego opiekuna
• okres praktyki – do 3 miesięcy
• zaświadczenie lub umowę o praktyki
• możliwość stałego zatrudnienia i dalszego rozwoju zawodowego
• miejsce odbycia praktyki – jednostki organizacyjne spółki: Wrocław, Wałbrzych, Gliwice, Namysłów, Goczałków