Fundacja Manus działa na rzecz społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej nieprzerwanie od 1995 roku. Podejmuje szereg działań, których celem jest zapewnienie żakom najwyższej jakości studiowania. Zajmuje się między innymi pomocą w realizacji projektów kół naukowych oraz pozyskiwaniem pieniędzy na ich dofinansowanie, czy organizacją konferencji i szkoleń.

Ponadto, jednym z jej celów statutowych, jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Zadanie to realizuje poprzez organizację Akademickich Targów Pracy oraz prowadzenie Preinkubatora Przedsiębiorczości.

Fundacja została w 2016 roku ogłoszona najlepszą prostudencką fundacją w Polsce.

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej – zespół, który przez cały rok przygotowuje studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz dba o rozwój kariery młodych inżynierów.

Biuro Karier PWr, jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, wspiera również pracodawców w rekrutacji i budowaniu wizerunku
w środowisku akademickim. Oferta współpracy skierowana do pracodawców obejmuje bezpłatne zamieszczanie ofert pracy, praktyk
i staży na portalu Biura Karier, organizację speed recruitments, warsztatów i spotkań ze studentami, stoisk informacyjnych i wiele innych działań dopasowanych do potrzeb pracodawców i studentów.

Łączy obie społeczności skutecznie!