Patroni Honorowi 33. edycji ATP

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Patronat Honorowy Rektora Politechniki Wrocławskiej

Patronat Honorowy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Patroni Medialni 33. edycji ATP