Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
CV i list motywacyjny

Wymagane języki obce:
język angielski lub język niemiecki

OPIS FIRMY:

Firma PONER sp. z o.o. oferuje kompleksową realizację projektów z zakresu instalacji przemysłowych, w tym: projektowanie, produkcja oraz montaż na miejscu docelowym. Zatrudnia obecnie 203 osoby. Na tle firm konkurencyjnych PONER sp. z o.o. wyróżnia się doświadczeniem na rynkach zagranicznych oraz wykształconą kadrą, która przez ostatnie 12 lat działalności nabywa doświadczenia w realizacji skomplikowanych projektów polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu instalacji do magazynowania i transportu materiałów sypkich oraz cieczy, w tym paliw stałych oraz ciekłych.
W okresie swojej działalności firma zrealizowała ponad 500 skomplikowanych projektów dla ponad 140 kontrahentów w Unii Europejskiej i w Polsce. Potwierdzeniem profesjonalizmu i wysokiej jakości usług są posiadane certyfikaty:
-PN-EN ISO 9001:2015
-PN-EN ISO 3834-2:2007
-PN-EN ISO 1090+A1:2012
-DNV GL rules for classification (Ships)
-DNV GL class programme DNVGL
-CP-0352
–Approval of manufacturers
-Manufacture of welded products
-Welding workshop
-SCC-P:2011
-Fachbetrieb nach WHG
-certyfikat Wojskowego Dozoru Technicznego
-certyfikat Transportowego Dozoru Technicznego
-certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego
Głównym rynkiem dla PONER sp. z o.o. są kraje Unii Europejskiej, w tym Francja, Belgia, Holandia, Austria i Niemcy.
Na rynek Unii Europejskiej PONER sprzedaje od wielu lat ponad 80% swoich produktów i usług.
W roku 2018 PONER otrzymał odznaczenie „Wybitny eksporter 2018”, przyznawane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.