Akademickie Targi Pracy Campus Recruitment – 15 i 16 października

1. Niniejszy regulamin dotyczy 32. edycji Akademickich Targów Pracy Campus Recruitment, które odbędą się w dniach 15 i 16 października 2019 roku w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej.


2. Fundacja MANUS oświadcza, że jest Organizatorem Akademickich Targów Pracy Campus Recruitment, które odbędą się w dniach 15 i 16 października 2019 roku w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej.


3. Zgłoszenie uczestnictwa w Akademickich Targach Pracy Campus Recruitment następuje poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z członkami zespołu ATP.


4. Wystawca zainteresowany uczestnictwem w targach zobowiązany jest do przesłania faxem lub mailem podpisanego zamówienia, które zostanie wysłane mailowo po złożeniu zamówienia w systemie. Dokumenty należy odesłać na numer faxu +48 (71)734-53-41 lub adres mailowy targi@manus.pl do 1 tygodnia od dnia rejestracji w systemie.


5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia stoiska Wystawcy w celu optymalizacji powierzchni wystawienniczej.


6. Po otrzymaniu zamówienia Organizator wystawi fakturę VAT za uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy Campus Recruitment z terminem płatności określonym w zamówieniu i prześle Wystawcy pocztą. Do wystawienia faktury VAT zostaną wykorzystane dane zawarte w zamówieniu.


7. Warunkiem uczestnictwa w targach jest uregulowanie płatności zgodnie z wystawioną fakturą VAT.


8. Koszt uczestnictwa naliczany jest według cennika targów, zawartego w ofercie Akademickich Targów Pracy Campus Recruitment i nie przekroczy ceny podanej w zamówieniu.


9. Organizator przyjmuje na siebie obowiązek wykonania usługi w ramach Akademickich Targów Pracy Campus Recruitment według specyfikacji zawartej w zamówieniu na rzecz Wystawcy, o ile specyfikacja nie wykracza poza możliwości techniczne.


10. Możliwości techniczne w danej chwili określają:

 • dostępność niezarezerwowanych stoisk,
 • dostępność niezarezerwowanych terminów prezentacji,
 • możliwość zmiany konfiguracji stoiska,
 • możliwość zmiany ilości zamówionych stron w broszurze informacyjnej.

11. Informacje nt. możliwości technicznych, a w szczególności dostępności stoisk i wolnych terminów prezentacji można uzyskać kontaktując się z Biurem Organizacji ATP (kontakt: https://atp.pwr.edu.pl/kontakt/).


12. Wystawcy, który zarezerwuje stoisko, przysługuje prawo do zamieszczenia logotypu oraz informacji wg szablonu w broszurze targowej (pół strony formatu B5), kolportowanej w trakcie trwania targów. Każda kolejna strona podlega opłacie określonej w cenniku targów.


13. Informacje podane w zamówieniu nie są ostateczne i mogą na wniosek Wystawcy ulec zmianom lub uzupełnieniu. Zmiany te nie mogą wykraczać poza możliwości techniczne w chwili zgłoszenia, mogą one jednak zostać zgłoszone (w zależności od typu zmiany) do terminu określonego w punkcie 18.


14. Wystawca, uczestniczący w targach przez dwa lub trzy dni, zobowiązany jest do zabrania sprzętu oraz pozostawienia na noc pustego stoiska (noc z 15 na 16  października 2019 roku)  Organizator Akademickich Targów Pracy Campus Recruitment umożliwia oddanie niezbędnego sprzętu do depozytu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.


15. Organizator Akademickich Targów Pracy Campus Recruitment nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na noc na stoisku.


16. Organizator Akademickich Targów Pracy Campus Recruitment nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez Wystawcę.


17. Podstawą do wykorzystywania danych Wystawcy w celach marketingowych jest przyjęte zamówienie. W celach marketingowych Organizator może ujawnić następujące informacje o Wystawcy:

 • fakt uczestnictwa w Akademickich Targach Pracy Campus Recruitment,
 • lokalizację stoiska,
 • godzinę, miejsce i tytuł organizowanej prezentacji,
 • umieścić logotyp Wystawcy na wybranych stronach internetowych poświęconych promocji targów,
 • fotografie wykonane podczas targów, mające na celu promocję wydarzenia i jego podsumowanie,
 • pozostałe informacje dotyczące uczestnictwa są poufne i mogą zostać opublikowane jedynie po otrzymaniu zgody ze strony Wystawcy.

18. Wystawca jest zobowiązany do wywiązania się z następujących terminów:

 • zgłoszenia firmy w charakterze Wystawcy do 30 września 2019 roku lub do wyczerpania miejsc

19. Po upływie danego terminu, przyjmuje się domyślnie, że w przypadku:

 • braku określenia konfiguracji stoiska, następuje wybór pierwszego typu stoiska, odpowiadającego danej powierzchni wystawienniczej,
 • braku stron(y) do broszury informacyjnej lub przesłanie strony niezgodnej z wymogami zawartymi w specyfikacji graficznej, istnieje możliwość, że w broszurze nie zostanie zamieszczona reklama danego Wystawcy.

UWAGA! – wszystkie wnioski i zmiany zgłoszone po upływie wyznaczonych terminów mogą zostać nieuwzględnione.


20. Wystawca ma prawo do zgłoszenia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty targów. Po tym terminie usługa jest uważana za wykonaną prawidłowo i nie podlega reklamacji.


21. Wystawca biorący udział w Akademickich Targach Pracy Campus Recruitment  ma prawo wycofać się z uczestnictwa w targach:

 • do 23 września 2019 roku (włącznie) bez ponoszenia kosztów,
 • od 24 września- 30 września 2019 roku (włącznie) ponosząc 50% kosztów,
 • od 1- 15 października 2019 roku ponosząc 100% kosztów.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

23. Wystawca ma prawo do skorzystania z niżej wymienionych usług, zagwarantowanych w wybranym pakiecie Akademickich Targów Pracy Campus Recruitment, w terminie do 6 miesięcy od dnia rejestracji firmy:

 • oferty stażu i praktyk możliwych do umieszczenia na stronie Biura Karier
 • promocja wydarzeń, meetupów i innych
 • speed recruitment w Biurze Karier Politechniki Wrocławskiej

Academic Job Fair Regulations – English Version